Er det mulig å lære 100 ting på én dag??

Ja, det er det når vi snakker om mikroferdigheter og ikke hele fagområder. Mikroferdighetene er det som setter deg i stand til å gjøre ting i praksis, for eksempel å legge en spørreundersøkelse inn i en story eller redigere tekstopptaket i en app.

På ContentSlam lover vi å lære deg en haug med slike konkrete mikroferdigheter på én enkelt dag. Du får til og med en oppsummeringssesjon med en liste på over 100 konkrete mikroferdigheter som konferansen dekker.

ContentSlam er nemlig en helt ny form for konferanse. I stedet for å sitte passivt i et auditorium, beveger du deg rundt og tilegner deg kunnskap og konkrete ferdigheter som er viktige for deg.

I bordsesjonene møter du en rekke unge innholdsskapere ansikt til ansikt, og lærer hands-on hvordan de jobber. I tillegg kan du velge å overvære matnyttige, korte og konsise trendsesjoner om viktige innholdstrender akkurat nå. Også her kan du snakke personlig med foredragsholderne etter sesjonen om du vil.

Hensikten er å gi deg som er profesjonell markedsfører og kommunikatør inspirasjon og en haug konkrete verktøy, slik at du kan lage enda mer spennende og engasjerende innhold selv – relevant, raskt og effektivt.

Det koster 4980 å delta på ContentSlam. Dette dekker arrangement, alle bordsesjoner og trendsesjoner du velger, materiell i etterkant, lunsj og afterparty.

PS: Materiellet fra ContentSlam, inkludert oppsummeringen av 100+ takeaways blir ikke gjort tilgjengelig for andre enn deltagere på konferansen.