Foredragsholdere

Konferansier for ContentSlam 2021 er Nina Furu.

Nina Furu

Øvrige foredragsholdere legges inn etter hvert som programmet blir klart.