ContentSlam kommer …

ContentSlam er en helt ny form for konferanse. I stedet for å sitte passivt i et auditorium, beveger du deg rundt og tilegner deg kunnskap og konkrete ferdigheter som er viktige for deg. I bordsesjonene møter du en rekke unge […]