Program

Programmet vil vare fra kl 09.00 til kl 15.30

Deretter blir det digital etterfest for de som har lyst 🙂

Innholdet i programmet er fortsatt under arbeid, så denne siden vil bli oppdatert løpende.