Gregory Gurvich

Gregory Gurvitch

Gregory Gurvich er fagleder ved Utekontakten Oppegård. Han har jobbet med oppsøkende, forebyggende arbeid rettet mot ungdom i Oslo kommune, og i ungdomspsykiatrien. Han spesialiserer seg på oppstartsprosjekter knyttet til forebyggende ungdomsarbeid og utvikling av nye arbeidsmetoder, samt kurs for unge mennesker, foreldre med tenåringer, og ansatte i oppvekstsektoren. Han har skrevet boken #Styrkemeny, som er en kort introduksjon til styrking av selvfølelsen.